SINOMACH-HI INTERNATIONAL EQUIPMENT CO,. LTD.
Địa chỉ: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
Điện thoại:+86-519-86781388
+86-519-86752400 E-mail: sales2@changlin.com.cn
  1. Tòa nhà hành chính SINOMACH
  1. Ban thiết kế SINOMACH
  1. Xưởng máy SINOMACH
  1. Dây chuyền sản xuất TM TC SINOMACH
  1. Thiết bị máy gia công
  1. Trung tâm gia công máy móc công trình
  1. Robot hàn
  1. Robot hàn 2
  1. Dây chuyền lắp ráp máy xúc bánh lốp
  1. Trung tâm lưu trữ & vận chuyển
  1. Dự án liên doanh với Hyundai
  1. Dự án liên doanh với Komastu Japan