Xe tải khai thác mỏ

  1. TL843 Đầu ra định mức(KW): 247
   Dung tích tải(m3): 19
  1. TL853 Đầu ra định mức(KW): 247
   Dung tích tải(m3): 25
  1. TL865 Đầu ra định mức(KW): 309
   Dung tích tải(m3): 26
  1. TL875 Đầu ra định mức(KW): 309
   Dung tích tải(m3): 30