Máy đào

  1. ZG3065-9B Đầu ra định mức(KW): 43.4
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.22
   Trọng lượng vận hành(Kg): 5800
  1. ZG3085-9 Đầu ra định mức(KW): 53.1
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.37
   Trọng lượng vận hành(Kg): 8100
  1. ZG3150-9/ZG3150-9(C) Đầu ra định mức(KW): 86
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.6
   Trọng lượng vận hành(Kg): 14000
  1. ZG3210-9/ZG3210-9C Đầu ra định mức(KW): 112
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.91
   Trọng lượng vận hành(Kg): 21000
  1. ZG3225LC-9/ZG3225LC-9C Đầu ra định mức(KW): 112
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1
   Trọng lượng vận hành(Kg): 22000
  1. ZG3235-9/ZG3235-9C Đầu ra định mức(KW): 133
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.1
   Trọng lượng vận hành(Kg): 23000
  1. ZG3255LC-9/ZG3255LC-9C Đầu ra định mức(KW): 133
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.2
   Trọng lượng vận hành(Kg): 25000
  1. ZG3335LC-9C Đầu ra định mức(KW): 186
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.45
   Trọng lượng vận hành(Kg): 32500
  1. ZG3365LC-9C Đầu ra định mức(KW): 186
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.5
   Trọng lượng vận hành(Kg): 34000
  1. Máy đào thủy lực ZG3465LC-9C Đầu ra định mức(KW): 280
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 2.2
   Trọng lượng vận hành(Kg): 47300