Xe tải cẩu

  1. CLTTC025G Công suất định mức (KW): 220
   Tổng tải trọng nâng định mức tối đa (t): 25
   Trọng lượng vận hành (kg): 33070
  1. CLTTC055G Công suất định mức(KW): 247.00
   Tổng tải trọng nâng định mức tối đa (t): 55.00
   Trọng lượng vận hành (kg): 41880.00
  1. CLTTC070G Công suất định mức(KW): 276.00
   Tổng tải trọng nâng định mức tối đa (t): 70.00
   Trọng lượng vận hành(kg): 46000.00
  1. CLTTC100G Công suất định mức(KW): 360.00
   Tổng tải trọng nâng định mức tối đa (t): 100.00
   Trọng lượng vận hành (kg): 54990.00