Máy đầm nén rác thải

  1. LLC228 Đầu ra định mức(KW): 187
   Chiều rộng trục (mm): 3430
   Trọng lượng vận hành(Kg): 28000
  1. LLC226 Đầu ra định mức(KW): 187
   Chiều rộng trục (mm): 3430
   Trọng lượng vận hành(Kg): 26000
  1. LLC223 Đầu ra định mức(KW): 147/187
   Chiều rộng trục (mm): 2910
   Trọng lượng vận hành(Kg): 23000
  1. LLC220 Đầu ra định mức(KW): 147
   Chiều rộng trục (mm): 2910
   Trọng lượng vận hành(Kg): 20000
  1. LLC233H Đầu ra định mức(KW): 250/276
   Chiều rộng trục (mm): 3800
   Trọng lượng vận hành(Kg): 33000
  1. LLC230H Đầu ra định mức(KW): 250/276
   Chiều rộng trục (mm): 3800
   Trọng lượng vận hành(Kg): 30000