Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời SP-1220

Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời SP-1220

Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.

Đặc trưng
1. Mang lại sự chiếu sáng cho gia đình với ba phòng;
2. Tấm pin năng lượng mặt trời 20W , ắc quy khô 18AH;
3. Hai đèn LED 3W và một đèn LED 5W
4. Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời cung cấp 5 giờ chiếu sáng một ngày; hoạt động trong 2 ngày mây mù hoặc mưa.