Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời SP-1240

Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời SP-1240

Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.

Đặc trưng
1. Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời SP-1240 phù hợp cho mục đích chiếu sáng gia đình với 4 phòng.
2. Tấm pin năng lượng mặt trời 40W , ắc quy khô 33AH.
3. Hai đèn LED 3W và hai đèn LED 5W;
4. Thời gian hoạt động: 5 giờ/ngày; 2 ngày mưa