Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời SP-1260

Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời SP-1260

Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.

Đặc trưng
1. Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời cho gia đình có 5 phòng;
2. Tấm pin năng lượng mặt trời 60W, ắc quy khô 55AH;
3. Hai đèn LED 3W và ba đèn LED 5W;
4. Thời gian hoạt động: 5 giờ/ngày; 2 ngày mưa.