Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời SP-24200

Hệ thống chiếu sáng gia đình sử dụng năng lượng mặt trời SP-24200

Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.

Đặc trưng
1. Tấm pin năng lượng mặt trời 200W;
2. Hai bộ ắc quy khô 100AH, 6 bộ đèn LED 5W và một hệ thống chiếu phim bao gồm TV 21' và một đầu DVD;
3. Thời gian hoạt động: 5 giờ/ngày; 2 ngày mưa.