1. Thanh đòn đơn cho máy ép phun

Thanh đòn đơn được sử dụng chủ yếu cho máy ép phun thương hiệu nổi tiếng MILACRON. Được sản xuất bởi các kỹ thuật viên lành nghề, máy bao gồm các tấm thép chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn MILACRON. Các quy trình sản xuất tiên tiến được áp dụng để mang lại độ tin cậy cao.

2. Khung cho máy ép phun

Khung được xuất khẩu chủ yếu để phục vụ máy ép phun thương hiệu MILACRON. Được sản xuất bởi các kỹ thuật viên lành nghề, máy bao gồm các tấm thép chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn MILACRON. Các quy trình sản xuất tiên tiến được áp dụng để mang lại độ tin cậy cao.

Thông tin phản hồi