Máy lu tĩnh

  1. 8202-5 Công suất định mức(KW): 85
   Trọng lượng vận hành tối đa(Kg): 20000
   Trọng lượng vận hành tối thiểu(Kg): 11800
  1. 8272-5 Công suất định mức(KW): 132
   Trọng lượng vận hành tối đa(Kg): 27000
   Trọng lượng vận hành tối thiểu(Kg): 14800
  1. 8302-5 Công suất định mức(KW): 132
   Trọng lượng vận hành tối đa(Kg): 30000
   Trọng lượng vận hành tối thiểu(Kg): 17200
  1. 8103L Công suất định mức(KW): 60
   Trọng lượng vận hành tối đa(Kg): 1000
   Trọng lượng vận hành tối thiểu(Kg): 8000
  1. 8162GL Công suất định mức(KW): 95
   Trọng lượng vận hành tối đa(Kg): 16000
   Trọng lượng vận hành tối thiểu(Kg): 9000
  1. 8162L Công suất định mức(KW): 75
   Trọng lượng vận hành tối đa(Kg): 16000
   Trọng lượng vận hành tối thiểu(Kg): 10000