Máy lu đầm rung

  1. YZK12HD Công suất định mức(KW): 110
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 274/171
   Trọng lượng vận hành(Kg): 12100(13200)
  1. YZK14HD Công suất định mức(KW): 110
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 292/182
   Trọng lượng vận hành(Kg): 13630(15130)
  1. YZ12H Công suất định mức(KW): 110
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 250/125
   Trọng lượng vận hành(Kg): 12000
  1. YZ14H Công suất định mức(KW): 110
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 285/142.5
   Trọng lượng vận hành(Kg): 12000
  1. YZ14-5 Công suất định mức(KW): 85
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 285/142.5
   Trọng lượng vận hành(Kg): 14000
  1. 8168(K)-3 Công suất định mức(KW): 118
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 297/148
   Trọng lượng vận hành(Kg): 16000(17625)
  1. 8188(K)-3 Công suất định mức(KW): 128
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 336/180
   Trọng lượng vận hành(Kg): 18000(19645)
  1. 8206 Công suất định mức(KW): 129
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 390/253
   Trọng lượng vận hành(Kg): 20000
  1. 8208-5 Công suất định mức(KW): 128
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 350/270
   Trọng lượng vận hành(Kg): 20000
  1. 8208(K)-3 Công suất định mức(KW): 128
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 350/185
   Trọng lượng vận hành(Kg): 20000(21645)
  1. 8228-5 Công suất định mức(KW): 132
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 390/270
   Trọng lượng vận hành(Kg): 22000
  1. 8015L Công suất định mức(KW): 5.68
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 12
   Trọng lượng vận hành(Kg): 770
  1. 8035L Công suất định mức(KW): 22
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 32
   Trọng lượng vận hành(Kg): 3000
  1. 8045L Công suất định mức(KW): 22
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 39
   Trọng lượng vận hành(Kg): 4000
  1. 8065L Công suất định mức(KW): 33.5
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 60
   Trọng lượng vận hành(Kg): 6000
  1. 8105L Công suất định mức(KW): 60
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 90
   Trọng lượng vận hành(Kg): 10000
  1. 8125L Công suất định mức (KW): 60
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 120
   Trọng lượng vận hành (Kg): 12000
  1. 8105HL Công suất định mức (KW): 93
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 115×2/85×2
   Trọng lượng vận hành (Kg): 10000
  1. 8125HL Công suất định mức (KW): 93
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 150×2/99×2
   Trọng lượng vận hành (Kg): 12000
  1. 8088L Công suất định mức (KW): 40.4
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 80
   Trọng lượng vận hành (Kg): 8000
  1. 8108L Công suất định mức (KW): 80
   Lực li tâm cao/thấp(KN): 198/93
   Trọng lượng vận hành (Kg): 10000